Bekijk contactmogelijkheden

Disclaimer en privacyverklaring

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. P.H. Frauenfelder respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.phfrauenfelder.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijgen van persoonsgegevens

P.H. Frauenfelder verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. P.H. Frauenfelder verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties, telefoongesprekken en thuisbezoeken. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de (bedrijfs)naam, (bedrijfs)adres, telefoonnummer en e-mailadres van de bezoeker/klant.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk;

  • Om goederen en diensten bij u te leveren
  • Om u te bellen of mailen voor het geval dit nodig is in verband met de dienstverlening
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het bieden van garantie indien dit op uw van toepassing is
  • Het toesturen van offertes
  • Het toesturen van andere gewenste informatie zoals bijvoorbeeld foto’s
  • Geschiedenis van uitgevoerde reparaties in uw woning

De persoonsgegevens worden enkel en alleen voor deze doeleinden verwerkt.

Bewaartermijn

P.H. Frauenfelder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens, P.H. Frauenfelder treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldeden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Wij maken gebruik van google Analytics. Dit programma levert ons onder andere informatie over het aantal bezoekers en de bezochte pagina’s op de website. Deze informatie gebruiken wij voor het verbeteren van de website. Op geen enkele wijze is de informatie te herleiden tot een persoon. U krijgt achteraf ook geen reclames van ons aangeboden doordat u de cookies geaccepteerd heeft. Gegevens die u invult via de website worden niet verwerkt door Google. Zelfs uw IP-adres wordt gemaskeerd. P.H. Frauenfelder heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Google verschaft alleen de informatie aan derden, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Facebook en LinkedIn

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn. Deze codes plaatsen onder meer cookies. Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met de code verwerven.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door te mailen naar info@phfrauenfelder.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Links

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. P.H. Frauenfelder kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. P.H. Frauenfelder raadt bezoekers aan om de privacy verklaringen van die organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van P.H. Frauenfelder. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. P.H. Frauenfelder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van de aansprakelijkheid.

Ik wil graag een offerte aanvragen

De website van P.H. Frauenfelder maakt gebruik van cookies

Door op 'accepteer' te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid.

accepteer